Badanie – Zielona Wizja dla Górnego Śląska 2050 – z ARTerią

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w badaniu „Zielona Wizja dla Górnego Śląska 2050″.

Staramy się poruszać tematy związane z ekologią od początku naszej działalności – cykle ekologicznych spotkań i wymiany doświadczeń o bardziej „eco” stylu życia, a nawet dzielenie się swoimi uprawami… były bardzo popularne  gdy nasza siedziba mieściła się jeszcze w centrum Zabrza. Stąd też udział naszych przedstawicieli w tym badaniu – wierzymy, że często jesteśmy bardziej ograniczeni naszymi przekonaniami niż naszymi możliwościami, wierzymy też, że warto odnosić się do wspólnych wartości i celów.

Celem tego badania było zdefiniowanie „zielonych” celów dla Górnego Śląska – regionu, który wyludnia się, a także znajduje się pod presją przeszłości oraz niezrównoważonych struktur gospodarczych i energetycznych tworzących stałe zagrożenie dla naszego zdrowia, dla gospodarki i społeczeństwa. Z drugiej strony takie dziedzictwo, a właściwe świadome na nim budowanie jest unikalną szansą, aby przekształcić, „zazielenić” region i budować zrównoważoną przyszłość, która przynosi korzyści nie tylko dla zdrowia, ale także dla środowiska i zatrudnienia, dzięki sprawiedliwym  planom przejściowym, które wspierają społeczności i pracowników.

Ankieta została stworzona przy wsparciu Climate Reality Project Europe.