ArtENprise – instrukcja dla moderatorów Enterprise Circle w języku polskim

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi materiałami powstałymi w ramach projektu ArtENprise (Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills/Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości artystów i organizacji kulturalnych). Do pobrania instrukcja Facilitators Manual (w języku polskim). Inne ciekawe materiały we wcześniejszych wpisach w zakładce ARTeriopublikacje.

ArtENprise jest międzynarodowym partnerstwem koordynowanym przez Izbę Handlową w Granadzie, współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Partnerami projektu są organizacje z Grecji, Węgier, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a z Polski – Fundacja ARTeria.

Zadaniem projektu jest wspieranie artystów, osób i organizacji związanych z sektorem kreatywnym w rozwoju i doskonaleniu ich umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz tych kompetencji, dzięki którym praktyka artystyczna i działalność o charakterze twórczym mogą stać się zajęciem bardziej satysfakcjonującym finansowo.

Więcej: www.artenprise.eu