ArtENprise – zapraszamy na inspirujące popołudnie!

31 sierpnia od 15.30 w Kurorcie Qultury Gajowa 9 zorganizowaliśmy wyjątkowe warsztatyinspirujące popołudnie w ramach projektu ArtENprsie – Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills.
Krótko podsumowaliśmy i zaprezentowaliśmy najważniejszych elementy projektu, a Bogusia Bębnik poprowadziła warsztaty „Jak zjeść słonia? Warsztat poszukiwania rozwiązań”, które służyły wymianie doświadczeń i wspólnemu generowaniu różnych sposobów radzenia sobie z sytuacjami wyzwań. Uczestnicy mieli okazję poznać i przetestować różne techniki coachingowe wspomagające proces efektywnego wdrażania zmian i rozwiązywania problemów. Nie zabrakło także elementów muzycznych – na zakończenie dnia zaprosiliśmy na wyjątkowy koncert: Agaty Kornackiej&Magdaleny Kucharczyk oraz Ilembee!

Projekt ArtENprise (Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills/Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości artystów i organizacji kulturalnych) jest międzynarodowym partnerstwem koordynowanym przez Izbę Handlową w Granadzie, współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Partnerami projektu są organizacje z Grecji, Węgier, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a z Polski – Fundacja ARTeria.

Zadaniem projektu jest wspieranie artystów, osób i organizacji związanych z sektorem kreatywnym w rozwoju i doskonaleniu ich umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz tych kompetencji, dzięki którym praktyka artystyczna i działalność o charakterze twórczym mogą stać się zajęciem bardziej satysfakcjonującym finansowo. Wsparcie takie obejmuje również działania mentorów oraz innych artystów/pracowników sektora kreatywnego z krajów partnerskich, których zadaniem będzie dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwiązaniami.