Existing entrepreneurship training programmes, case histories & best practices for artists, creatives, cultural organizations in EU28_ Germany, Austria, Estonia, Poland

Zapraszamy do zapoznania się z raportem ArtENprise ARTeria_Existing entrepreneurship training programmes, case histories & best practices for artists, creatives, cultural organizations in EU28_ Germany, Austria, Estonia, Poland opracowanym przez zespół Fundacji ARTeria dotyczącym dobrych praktyk edukacyjnych we wsparciu sektora kultury i kreatywnego w czterech krajach europejskich: Polsce, Niemczech, Estonii i Austrii.

Raport jest jednym z elementów realizacji projektu ArtENprise (Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills/Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości artystów i organizacji kulturalnych) – międzynarodowego partnerstwa koordynowanego przez Izbę Handlową w Granadzie, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Partnerami projektu są organizacje z Grecji, Węgier, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a z Polski – Fundacja ARTeria.

Zadaniem projektu jest wspieranie artystów, osób i organizacji związanych z sektorem kreatywnym w rozwoju i doskonaleniu ich umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz tych kompetencji, dzięki którym praktyka artystyczna i działalność o charakterze twórczym mogą stać się zajęciem bardziej satysfakcjonującym finansowo. Wsparcie takie obejmuje również działania mentorów oraz innych artystów/pracowników sektora kreatywnego z krajów partnerskich, których zadaniem będzie dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwiązaniami.

Więcej: www.artenprise.eu