Spotkanie szkoleniowe w ramach międzynarodowego projektu TME w Zabrzu

W dniach 25-29 września 2017 r. Fundacja ARTeria była gospodarzem tygodniowego programu szkoleniowego realizowanego w ramach projektu Talent Matching Europe. Trenerzy wytypowani przez naszych międzynarodowych partnerów  z Wielkiej Brytanii, Włoch, Chorwacji, Hiszpanii i Macedonii wraz z polskimi szkoleniowcami przez 5 dni testowali wypracowane wcześniej rozwiązania oraz programy szkoleniowe, a przy okazji pokazaliśmy im trochę Śląska – zorganizowaliśmy wycieczki-spotkania w Katowicach, Gliwicach, Tarnowskich Górach i oczywiście w naszej zabrzańskiej siedzibie.

W dniach 28-29 września 2017 r. dołączyli do nas przedstawiciele partnerskich organizacji – w ramach kolejnego spotkania parterów projektu podsumowaliśmy dotychczasowe działania i zaplanowaliśmy najbliższe, szczególnie kwestie związane z platformą szkoleniową i systemem certyfikacyjnym.

Talent Matching Europe to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest wsparcie młodych, utalentowanych ludzi w ich rozwoju zawodowym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Partnerzy projektu koncentrują się na wypracowaniu strategii i narzędzi pomocnych dla rozwoju zawodowego mentorów pracujących zarówno z utalentowaną młodzieżą, jak i z firmami czy instytucjami z sektora kultury i przemysłów kreatywnych oraz instytucjami szkoleniowymi i rynku pracy. Zakres działań projektowych obejmuje m.in.: badanie roli, kwalifikacji oraz umiejętności mentorów zawodowych niezbędnych do pracy w przemysłach kultury i przemysłach kreatywnych, ocenę potrzeb szkoleniowych także pod kątem trendów zatrudnieniowych w tych sektorach, wypracowanie nowych programów kształcenia dla doradców w tym zakresie, stworzenie międzynarodowej platform wymiany wiedzy oraz współpracy, a także organizację wyjazdów szkoleniowych dla trenerów.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.