10. rok Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO’S STUDIO

Logo Veno's StudioDwanaście lat temu wymyśliliśmy z mężem, Wenancjuszem Ochmannem, prywatną szkołę muzyczną…

On – muzyk, absolwent katowickiej Akademii Muzycznej, stypendysta Hochschule fur Musik Franz Liszt w Weimarze wrócił do Polski z głową pełną pomysłów.

Ja włożyłam w to spontaniczne marzenie przekonanie, że wszelkie działania innowacyjne mają sens, że stworzymy wyjątkowe „artystyczne” miejsce.
Potem była rzeczywistość: prawie dwa lata przygotowań, zdobywania wpisów rejestracyjnych, szukanie pomieszczeń, inwestycje, pierwsze egzaminy wstępne. I wreszcie rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego: 1 września 1999 r.

Szkołę budowaliśmy z naszych pasji i doświadczeń chcąc stworzyć atrakcyjne i alternatywne, dla istniejących publicznych placówek, miejsce rozwijania artystycznych pasji dla utalentowanych dzieci i młodzieży, ale także miejsce pracy dla muzyków i pedagogów muzycznych.
Przez te wszystkie lata towarzyszą nam wyjątkowi nauczyciele – muzycy, a młodzi ludzie nie tylko zdobywają w wiedzę, ale mogą inspirująco przekształcać swoje doświadczenie w sztukę, w ekspresję. Były lata trudniejsze, czasem ogarniało nas zniechęcenie. Ale powstała szkoła pełna wyjątkowej energii, szkoła kreatywna, szkoła niezwykła. INKUBATOR TALENTÓW.

Kończąc 10 rok szkolny postanowiliśmy „powspominać” minione lata, wrócić na chwilę do najważniejszych wydarzeń, koncertów, warsztatów, wymian międzynarodowych, sukcesów na festiwalach i przeglądach. Podziękować nauczycielom, uczniom, rodzicom, pracownikom, przyjaciołom…
Przygotowaliśmy trzy foldery. Pierwszy prezentujemy już teraz, kolejny na przełomie maja/czerwca, następny – sierpnia/września. Pod koniec roku 2009 zaprosimy na wyjątkowy, jubileuszowy wieczór koncertowy uczniów i słuchaczy szkoły połączony z prezentacją obszerniejszego wydawnictwa.

Jednym z celów statutowych Fundacji ARTeria jest wspieranie Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO’S STUDIO. Dziękuję wszystkim pracownikom Fundacji oraz wolontariuszom za zaangażowanie w przygotowanie jubileuszowych wydawnictw.

Anna Ochmann
prezes Fundacji

Folder w wersji drukowanej można otrzymać w szkole lub w siedzibie Fundacji. W wersjielektronicznej do pobrania tu [format PDF 1,2 MB].