10 kluczowych kompetencji, których możemy się nauczyć od artystów – warsztaty

ARTEcoaching czy ARTcoaching… czy artysta potrzebuje coacha czy sam może być coachem… 10 kluczowych kompetencji, których możemy się nauczyć od artystóww dniach 4 – 6 lutego 2015 roku Wenancjusz Ochmann poprowadził trzydniowe autorskie warsztaty na pograniczu sztuki i biznesu dla Fundacji ARTeria.

W trzydniowych warsztatach przygotowanych i poprowadzonych przez Wenancjusz Ochmanna wzięli udział artyści, psychologowie oraz doradcy zawodowi. Pierwszego dnia uczestnicy próbowali, w toku dyskusji oraz praktycznych ćwiczeń, znaleźć odpowiedź na pytanie: co to jest ARTEcoching, a co oznacza ARTcoaching. W pierwszym etapie poszukiwali różnic i podobieństw w artystycznych działaniach/twórczości (na przykładzie sztuk plastycznych i zajęć z muzyki), następnie próbowali definiować zakresy pojęć, by wreszcie odpowiedzieć na pytanie czy każdy artysta potrzebuje coacha i jaki powinien być zakresprzegotowania psychologicznego w ARTEcoachingu, a także własnego rozwoju osobowości ARTEcoucha i jego doświadczenia życiowego.

W drugiej części dnia próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie: Czego możemy nauczyć się od artystów do wykorzystania w „normalnym” (czytaj nie artystycznym) życiu oraz „nieartystycznej” pracy zawodowej, by finalnie zdefiniować 10 kompetencji, których każdy może nauczyć się od artystów: kreatywności, koncentracji, niewerbalnej komunikacji, umiejętności współpracy, odpowiedzialności, poświęcenia, rozwiązywania problemów, otwartości, wytrwałości, umiejętności przyjmowania konstruktywnej krytyki i opinii…
Drugi warsztatowy dzień rozpoczęliśmy od dyskusji: czy artysta potrzebuje coacha? Rozpatrywaliśmy zakres niezbędnej pomocy psychologicznej dla artysty, zagadnienia motywacji, tremy, stresu scenicznego, wypalenia zawodowego artystów, a także przeciwdziałania zagrożeniom i uzależnieniom (alkoholizm, narkotyki itp.). Następnie poruszyliśmy tematykę wsparcia rozwoju kariery zawodowej artysty (tworzenie ścieżek rozwoju zawodowego) oraz wsparcie rozwoju biznesowego artysty, a także zagadnień bytowych obecnych i na przyszłość (np. zadbania o zabezpieczenie na starość). Dopełnieniem dnia były warsztaty poruszające powyższą tematykę bardziej „praktycznie”.
Trzeciego, ostatniego dnia dominowały zajęcia warsztatowe – zarówno te skierowane do „nie-artystów (z elementami ARTcoachingu np. „poczuj przewagę poprzez swój głos”), jak i te dla artystów – sesje ARTEcochingowe dla twórców.
Na koniec trzydniowej pracy, podsumowując, uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie: CZY TO DZIAŁA? Wszyscy byli zgodni, że działa…

Ze względu na ogromne zainteresowanie warsztatami, kolejna edycja już wkrótce, a informacje w naszym newsletterze i na stronie. Zapraszamy!