Spotkania mentoringowe dla artystów w ramach Talent Matching Europe

W ramach międzynarodowego projektu Talent Matching Europe, współfinansowanego z programu Erasmus+, realizowaliśmy cykl spotkań metoringowych dla artystów i reprezentantów sektora kreatywnego.

Sesje mentoringowe to przede wszystkim uczenie się poprzez dzielenie się doświadczeniem i wiedzą. Otwieranie szerszego pojmowania „oczywistych” sytuacji zawodowych. Osoba prowadząca – coach, „aktywator” -poprzez formułowanie czasami nieoczywistych pytań, aktywizuje uczestników do nowego, świeżego spojrzenia na stare problemy i sytuacje. Aktywizuje do wykorzystywania swoich pokładów kreatywności nie tylko do działań artystycznych ale również biznesowych i tych związanych z pracą. Równocześnie „aktywator” będący doświadczonym przedsiębiorcą w sektorze kultury i kreatywnym przekazuje konkretną wiedzę oraz przedstawia case study w tej dziedzinie. Grupa, poprzez pewną wspólnotę pojmowania życia i pracy („jesteśmy artystami” oraz zbieżność doświadczeń, przy jednocześnie ogromnej różnorodności osobowościowej) wspiera się nawzajem pod okiem „aktywatora” w formułowaniu realnych rekomendacji i rozwiązań problemów w ich życiu artystyczno-zawodowym. Pobudza swoje pokłady przedsiębiorczości i nabywa realnych umiejętności biznesowych.

Sesje mentoringowe odbywały się cyklicznie od maja do końca 2018 r., prowadził je Wenancjusz Ochmann.

Talent Matching Europe to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest wsparcie młodych, utalentowanych ludzi w ich rozwoju zawodowym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Partnerzy projektu: Collage Arts oraz RINOVA (Wielka Brytania), Mulab (Włochy), Prostor Plus (Chorwacja), CEPS Projectes Socials (Hiszpania), EASP – Youth Association for Social Action, Education and Prevention (Macedonia) oraz z Polski – Fundacja ARTeria koncentrują się na wypracowaniu strategii i narzędzi pomocnych dla rozwoju zawodowego mentorów pracujących zarówno z utalentowaną młodzieżą, jak i z firmami czy instytucjami z sektora kultury i przemysłów kreatywnych oraz instytucjami szkoleniowymi i rynku pracy. Zakres działań projektowych obejmuje m.in.: badanie roli, kwalifikacji oraz umiejętności mentorów zawodowych niezbędnych do pracy w przemysłach kultury i kreatywnych, ocenę potrzeb szkoleniowych pod kątem trendów zatrudnieniowych w tych sektorach, wypracowanie nowych programów kształcenia.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.