How creative ideas work? (artykuł)

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Anny Ochmann „How creative ideas work?” (tutaj) napisanego w ramach projektu “Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”.

Zapraszamy także na stronę projektu oraz projektowego FB, a poniżej artykuł w języku polskim.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Erasmus+.

How to support talented dreamers? (artykuł)

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Anny Ochmann „How to support talented dreamers?” (tutaj) napisanego w ramach projektu „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe”.

Zapraszamy także na stronę projektu oraz projektowego FB, a poniżej publikujemy artykuł w języku polskim.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Erasmus+.

Talent Matching Europe – ramy kompetencji i profil zawodowy mentora i nie tylko…

Jednym z rezultatów realizacji projektu Talent Matching Europe są materiały dla mentorów, a także ramy kompetencji i profile zawodowe mentorów działających w sektorze kultury i kreatywnym opracowane przez partnerów projektu. Zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami w języku polskim: Narzędzia diagnozy umiejętności, TME profil zawodowy mentoraTME ramy kompetencji mentora. czytaj dalej „Talent Matching Europe – ramy kompetencji i profil zawodowy mentora i nie tylko…”

Talent Matching Europe – podręcznik dla mentorów

Jednym z rezultatów projektu Talent Matching Europe jest opracowanie przez konsorcjum projektowe podręcznika dla mentorów w sektorze kultury i kreatywnym. Zapraszamy do zapoznania się z całym dokumentem w wersji angielskojęzycznej Talent Matching Fomentor Manual, tłumaczeniem części podręcznika na język polski Talent-Matching – Polish translation oraz podręcznikiem z „wklejonymi” stronami przetłumaczonymi na język polski – Talent-Matching-with Polish pages. czytaj dalej „Talent Matching Europe – podręcznik dla mentorów”

TME – thinkpiece czyli kilka słów o projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma refleksjami zewnętrznej ewaluatorki Chrissie Tiller na temat projektu realizowanego także przez Fundację ARTeria „Talent Matching – Vocational Mentoring for IVET in Europe’s Creative Industries”.

Wersja angielskojęzyczna tutaj, a polskojęzyczna tutaj.

Talent Matching Europe to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest wsparcie młodych, utalentowanych ludzi w ich rozwoju zawodowym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Partnerzy projektu: Collage Arts oraz RINOVA (Wielka Brytania), Mulab (Włochy), Prostor Plus (Chorwacja), CEPS Projectes Socials (Hiszpania), EASP – Youth Association for Social Action, Education and Prevention (Macedonia) oraz z Polski – Fundacja ARTeria koncentrują się na wypracowaniu strategii i narzędzi pomocnych dla rozwoju zawodowego mentorów pracujących zarówno z utalentowaną młodzieżą, jak i z firmami czy instytucjami z sektora kultury i przemysłów kreatywnych oraz instytucjami szkoleniowymi i rynku pracy. Zakres działań projektowych obejmuje m.in.: badanie roli, kwalifikacji oraz umiejętności mentorów zawodowych niezbędnych do pracy w przemysłach kultury i kreatywnych, ocenę potrzeb szkoleniowych pod kątem trendów zatrudnieniowych w tych sektorach, wypracowanie nowych programów kształcenia. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Więcej: www.talentmatchingeurope.com