Spotkanie szkoleniowe w ramach międzynarodowego projektu TME w Zabrzu

W dniach 25-29 września 2017 r. Fundacja ARTeria była gospodarzem tygodniowego programu szkoleniowego realizowanego w ramach projektu Talent Matching Europe. Trenerzy wytypowani przez naszych międzynarodowych partnerów  z Wielkiej Brytanii, Włoch, Chorwacji, Hiszpanii i Macedonii wraz z polskimi szkoleniowcami przez 5 dni testowali wypracowane wcześniej rozwiązania oraz programy szkoleniowe, a przy okazji pokazaliśmy im trochę Śląska – zorganizowaliśmy wycieczki-spotkania w Katowicach, Gliwicach, Tarnowskich Górach i oczywiście w naszej zabrzańskiej siedzibie. czytaj dalej „Spotkanie szkoleniowe w ramach międzynarodowego projektu TME w Zabrzu”

Denotation Shed – projekcja filmu i dyskusja

23 września 2017 r. zaprosiliśmy na projekcję niezwykłego filmu-dokumentu autorstwa szkockiego artysty i architekta Andrew MacAvoy’a zatytułowanego “Denotation Shed”, który pokazuje m.in. losy śląskich żołnierzy przygotowujących obronę szkockiego wybrzeża w trakcie II Wojny Światowej. Przy powstaniu filmu współpracował Kris Kesiak, a sam dokument powstał w ramach projektu międzynarodowych interwencji artystycznych Riverside Solidarity realizowanych w Gdańsku w sierpniu i we wrześniu 2017 roku. czytaj dalej „Denotation Shed – projekcja filmu i dyskusja”

The role of artists in revitalization of postidustrial areas – spotkanie i warsztaty projektowe

W dniach 20-21 września 2017 r. zaprosiliśmy naszych partnerów na spotkanie, które kontynuowaliśmy w dniach 22-23 września w postaci warsztatów projektowych dedykowanych roli artystów w rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Całość spotkania moderowała Anna Ochmann, a – inspirując się słowami Alberta Einsteina: imagination is more important than knowledge”- dyskutowaliśmy m.in.  o postindustrialnym mieście kreatywnym inspirującym do aktywności nie tylko artystycznej, ale także społecznej, mieście dla wszystkich, którzy dzieląc przestrzeń publiczną mogą się rozwijać, realizować swoje pasje, pomysły, hobby. O twórczej atmosferze stanowiącej swoisty kreatywny genius loci, mający w literaturze swoją nazwę: creative milieu – twórcze otoczenie (pojęcie to wprowadził Charles Landry, autor „The Creative City”). Twórcze miasto to – w opinii uczestników naszych warsztatów – aktywne instytucje kultury, ale także pulsujące życiem puby i ulice, to wielkie wydarzenia artystyczne, festiwale i przeglądy, ale jednocześnie kameralne koncerty, enklawy środowisk twórczych, alternatywne sceny muzyczne czy teatralne, działania offowe. A jak jest rola artystów w tworzeniu takiej rzeczywistości? czytaj dalej „The role of artists in revitalization of postidustrial areas – spotkanie i warsztaty projektowe”

Siła Twojego głosu – warsztaty dla wolontariuszy i trenerów

W dniach 14-15 września 2017 r. zaprosiliśmy na kolejne warsztaty, tym razem dla wolontariuszy oraz trenerów pod hasłem „Siła Twojego głosu”, o tym jak ujarzmić tremę i emocje związane z wystąpieniami publicznymi. W ramach spotkania, oprócz wykładu, Wenancjusz Ochmann poprowadził ćwiczenia praktyczne na scenie KURORTU QULTURY w małych, umożliwiających komfortową pracę grupach, gdzie uczestnicy mogli poćwiczyć m.in.: prawidłową emisję głosu (narządy mowy i ich działanie, fonacja, higiena głosu), techniki oddechowe (podparcie przeponowe), panowanie nad tremą (trening relaksacyjny) i głosem (artykulacja i dykcja, intonacja i melodyka głosu, jak nie nadwyrężać głosu i być słyszanym). Było także kilka słów o tym jak ekspresja i emocje oddziałują na słuchacza, o spójności głosu i komunikacji niewerbalnej czyli… praca na scenie i z mikrofonem w teorii i praktyce.

ARTerioinspiracje we wrześniu czyli jak kultura i kreatywność zmieniają oblicze miasta?

W trakcie pierwszego spotkania z cyklu ARTerioinspoiracje po wakacjach (7 września 2017 r.) powróciliśmy do tematów związanych z politykami miejskimi, a właściwie skoncentrowaliśmy się na tym jak kultura i kreatywność zmieniają oblicza miast.

Bezpośrednią inspiracją do podjęcia tego tematu było opublikowanie w lipcu 2017 r. przez Komisję Europejską pierwszego wydania „Monitora miast kultury i kreatywności”, w którym przedstawiono europejskie miasta (w dziewięciu kategoriach), które znalazły swój własny sposób na wykorzystanie potencjału kultury i kreatywności dla stymulowania rozwoju, innowacji, tworzenia nowych miejsc pracy oraz zapewnienia swoim mieszkańcom lepszej jakości życia. Monitor jest efektem projektu badawczego obejmującego 168 miast w 30 krajach europejskich. Publikacja opiera się na trzech głównych wskaźnikach, którymi są życie kulturalne, gospodarka kreatywna i sprzyjające im warunki. czytaj dalej „ARTerioinspiracje we wrześniu czyli jak kultura i kreatywność zmieniają oblicze miasta?”

Heritage and Waterfront Regeneration – z udziałem ARTerii

W dniach 31 sierpnia – 1 września 2017 r. przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w międzynarodowym seminarium poświęconemu działaniom artystycznym w zabytkowych przestrzeniach poprzemysłowych na nabrzeżach pod hasłem „Heritage and Waterfront Regeneration” połączonym ze  spotkaniem projektowym i roboczym członków sieci River//Cities (której ARTeria jest członkiem). czytaj dalej „Heritage and Waterfront Regeneration – z udziałem ARTerii”

Czerwcowe ARTerioinpiracje czyli „Polis and the people: Looking into the future of urban cultural policies”

W ramach czerwcowego spotkania z cyklu ARTerioinspiracje (22 czerwca 2017 r.) dyskutowaliśmy o polityka kulturalnych miast (choć nie tylko), a punktem wyjścia do rozmowy była publikacja przygotowana przez międzynarodową sieć Culture Action Europe „Polis and the people: Looking into the future of urban cultural policies”. czytaj dalej „Czerwcowe ARTerioinpiracje czyli „Polis and the people: Looking into the future of urban cultural policies””

Siedziba międzynarodowej sieci RIVER//Cities w Zabrzu

W dniu 22 czerwca 2017 r. w trakcie zebrania Zarządu Międzynarodowej Sieci River//Cities podjęto uchwałę o przeniesieniu siedziby River//Cities do Zabrza.

Anna Ochmann – prezeska Fundacji ARTeria została powołana do Zarządu sieci, gdzie będzie pracowała wspólnie z Iwoną Preis (Szwecja), Martą Moretti (Włochy), Berndem Hergerem (Austria), Sarah Walsh (Wielka Brytania), Magdaleną Zakrzewską-Dudą (Polska), Martine Meire (Belgia) oraz Jekateriną Lavriniec (Litwa).

To nowy rozdział w działalności Fundacji ARTeria, która przystąpiła do sieci w maju 2017 r. River//Cities – to sieć europejskich miast, organizacji i instytucji kultury tworzących sieć wymiany idei, projektów, doświadczeń i wiedzy eksperckiej, których łączy zainteresowanie brzegami rzek i wodą w przestrzeni miejskiej. Celem sieci jest tworzenie dynamicznej platformy współpracy, działań, pomysłów, projektów, doświadczeń i wiedzy dla miast i organizacji, w których łączą się takie czynniki jak woda, społeczności lokalne, kultura, sztuka i edukacja i które pragną wykorzystać ten potencjał dla swego zrównoważonego rozwoju.
Wśród członków River//Cities znajdują się rzeczne festiwale, organizacje badawcze, organizacje, które już realizowały projekty powiązane z rzekami (w tym te, które skupiają się na zagadnieniach urbanistycznych, społecznych oraz środowiskowych) i chcą rozszerzać swoje idee o międzynarodowy kontekst.

Więcej: www.river-cities.net