KONCERT ZIMOWY z Venos Studio

19 grudnia 2017 roku w Kurorcie Qultury Gajowa 9 w Zabrzu-Mikulczycach rozbrzmiewały piosenki zimowe oraz standardy muzyki rozrywkowej i jazzowej w interpretacjach wokalnych, gitarowych i zespołowych w wykonaniu uczniów i słuchaczy Działu Wokalnego oraz słuchaczy Studium Muzyki Rozrywkowej VENO’S STUDIO w Zabrzu. czytaj dalej „KONCERT ZIMOWY z Venos Studio”

INSYTUT IQ – czym jest dla nas „europejskie dziedzictwa kulturowe”

Kolejne spotkanie z cyklu INSTYTUT IQ (spotkaliśmy się 14 grudnia 2017 r.) dedykowaliśmy obchodom Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, który potrwa cały 2018 rok i próbie odpowiedzi na pytanie czym dla nas – mieszkańców Śląska – jest i co oznacza pojęcie „europejskie dziedzictwo kulturowe”, czy buduje nasza tożsamość i przyszłość?. czytaj dalej „INSYTUT IQ – czym jest dla nas „europejskie dziedzictwa kulturowe””

ARTerioinspiracje w grudniu czyli kilka słów podsumowania Europejskiego Forum Kultury 2017

Europejskie Forum Kultury jest jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych co dwa lata przez Komisję Europejską, którego celem jest m.in. wzmocnienie europejskiej współpracy w dziedzinie kultury, umożliwienie nawiązania współpracy przez najważniejsze podmioty w tym sektorze, a także podsumowanie realizacji europejskiego planu działań na rzecz kultury. Ważnym elementem spotkań jest faktyczna debata na temat polityki i inicjatyw UE w dziedzinie kultury. czytaj dalej „ARTerioinspiracje w grudniu czyli kilka słów podsumowania Europejskiego Forum Kultury 2017”

DZIEŃ WOLONTARIUSZA

5 grudnia 2017 r. po raz kolejny dziękowaliśmy wolontariuszom Fundacji ARTeria za ich bezinteresowne zaangażowanie w realizację naszych działań. „Volontarius” w języku łacińskim oznacza „dobrowolny, chętny” i żeby podziękować wszystkim tym, którzy angażują swój czas i umiejętności na rzecz innych Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła w 1985 roku dzień 5 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Badania  (m.in. Stowarzyszenia Klon/Jawor) pokazują, że w ostatnich latach odsetek wolontariuszy wśród Polaków jest niezmienny – w działalność społeczną angażuje się jedynie co piąta osoba, a w grupie tej przeważają osoby młode, dobrze wykształcone, ze stabilną sytuacją materialną. czytaj dalej „DZIEŃ WOLONTARIUSZA”

Warsztaty dla artystów wspierające ich umiejętności z zakresu przedsiębiorczości

23 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe  Enterprise Circles TM realizowanego w ramach międzynarodowego projektu ArtENprise (Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills/Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości artystów i organizacji kulturalnych). czytaj dalej „Warsztaty dla artystów wspierające ich umiejętności z zakresu przedsiębiorczości”

CULTURE HUB w listopadzie 2017 r.

22 listopada 2017 r. zorganizowaliśmy kolejne spotkanie networkingowe  w ramach CULTURE HUB. Tym razem spotkanie dedykowaliśmy współpracy przedsiębiorstw z przemysłami kreatywnymi i ośrodkami naukowymi, a więc docenieniu roli kompetencji kreatywnych w procesie budowania nowoczesnego ekosystemu innowacji. Inspiracją do takiego zdefiniowania tematu był raport Otwarte innowacje na pograniczu przemysłów kreatywnych, nauki i biznesu” przygotowany wspólnie przez firmę PwC i Fish Ladder (studio projektów specjalnych Platige Image) – link do raportu tutaj. Spotkanie zostało tradycyjnie podzielone na 3 części: wprowadzeniedyskusję (inspirowane raportem), część warsztatową (poprowadzoną przez Wenancjusz Ochmanna, w której wzięli udział młodzi przedsiębiorcy sektora kreatywnego) oraz część networkingową (sieciowanie, wymiana ofert pracy i zleceń, itp.). czytaj dalej „CULTURE HUB w listopadzie 2017 r.”

Listopadowe ARTerioinspiarcje czyli podsumowanie warsztatów „czy młodzi chcą samorządzić?”

3 listopada 2017 r. spotkaliśmy się na kolejnej ARTerioinspiracyjnej dyskusji. Tym razem podsumowaliśmy warsztaty aktywizacyjne „czy młodzi chcą samorządzić?” zorganizowane przez VENO’S STUDIO Przemysły Qultury 12 października 2017 r. w muzeum Śląskim w Katowicach, w których wzięło udział prawie 300 młodych ludzi z całego województwa śląskiego, a zespół Fundacji ARTeria uczestniczył nie tylko w przygotowaniu warsztatów, ale także w opracowaniu raportu podsumowującego (do pobrania tutaj). czytaj dalej „Listopadowe ARTerioinspiarcje czyli podsumowanie warsztatów „czy młodzi chcą samorządzić?””