Tydzień szkoleniowy I_IMPROVED w Gdańsku

Wenancjusz Ochmann, jako reprezentant R//C (której Fundacja ARTeria jest członkiem, a także członek Zarządu R//C z ramienia naszej organizacji) wziął udział w tygodniu szkoleniowym zorganizowanym przez Magdaleną Zakrzewską–Dudą z nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku (także organizacji członkowskiej R//C) w ramach projektu „I_IMPORVED (Innovative, Informal Methodologies for Practival, River-Oriented and Versatile Education). Tym razem R//C gościło partnerska organizację – SPO – z Wiednia. Koncepcja spotkania była związana przede wszystkim z problemem angażowania społeczności lokalnych w działania kulturalne, tworzenia zróżnicowanych format tych działań, także z wykorzystaniem ‘storytelling’‘storycollecting’ (kilka inspiracji tutaj, tutajtutaj). czytaj dalej „Tydzień szkoleniowy I_IMPROVED w Gdańsku”

Instytut IQ czyli kilka słów o ‘Bridging the gap

Kolejne spotkanie z cyklu INSYTUT IQ zostało zorganizowane 11 lutego 2019 r. Tym razem dedykowaliśmy je realizowanemu od 1 września 2018 r. projektowi „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe” (więcej o projekcie tutaj) współfinansowanemu w ramach Programu Erasmus+. Anna Ochmann na wstępie przedstawiła cele oraz działania przewidziane w projekcie, a uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o najlepszych sposobach wsparcia młodych, kreatywnych osób chcących zawodowo działać w sektorze kultury i kreatywnym, a przede wszystkim o roli mentorów oraz doradców zawodowych, którzy mogliby ich wspierać. czytaj dalej „Instytut IQ czyli kilka słów o ‘Bridging the gap”

ARTerioinspiracje w lutym czyli czy kilka słów o idei projektu Global FemART

Lutowe spotkanie z cyklu ARTerioinspiarcje (spotkaliśmy się 4 lutego 2019 r.) dedykowaliśmy tematyce związanej z możliwościami „umiędzynarodowienia” pracy artystek, projektantek, designerek. Bezpośrednim impulsem do wyboru tego tematu było badanie realizowane przez zespół ARTerii związane z analizą sektora kreatywnego i kultury, barier i możliwości w kontekście płci. Badanie jest realizowane w ramach projektu, współfinansowanego z Programu Erasmus+, „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” (więcej o projekcie tutaj). czytaj dalej „ARTerioinspiracje w lutym czyli czy kilka słów o idei projektu Global FemART”

ARTeria w Brukseli

Anna Ochmann, jako reprezentantka Fundacji River//Cities Platform (której Fundacja ARTeria jest członkiem od 2017 roku) wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez Komisję Europejską związanym z rozpoczęciem realizacji międzynarodowego projektu „Linking Research and Innovation on Waterfront through Technology for Excellence of Resilience to face Climate Change”, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020 (H2020-MSCA-RISE-2018). czytaj dalej „ARTeria w Brukseli”

ARTeria w Ostende

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w drugim spotkaniu partnerów międzynarodowego projektu „I_IMPROVED (Innovative, Informal Methodologies for Practival, River-Oriented and Versatile Education)”. To wspólna europejska idea promująca zaangażowanie społeczne poprzez kulturę. Jej priorytetami są integracja społeczna, otwarte i innowacyjne praktyki w obszarze cyfrowym oraz kształcenie dorosłych (przede wszystkim kompetencji pracowników i decydentów organizacji kulturalnych) na rzecz dialogu międzykulturowego, spójności społecznej i zaangażowania społecznego zgodnie z wartościami demokratycznymi. czytaj dalej „ARTeria w Ostende”

ARTerioinspiracje w styczniu czyli… czy moje dziecko ma talent?

Częstymi pytaniami, które padają w trakcie naszych spotkań z cyklu ARTerioinspiracje czy INSTYTUT IQ, tych dedykowanych edukacji artystycznej, są: „kiedy warto a kiedy powinno się zapisać dziecko na zajęcia z muzyki czy z plastyki?”, „jak oswajać dziecko z muzyką?”,  „jak odkryć talent muzyczny malucha?”, „po czym poznać, że moje dziecko ma artystyczny talent?”, „czy ważniejszy jest talent czy praca…?”… Zainspirowani tymi pytaniami, a także wnioskami z naszego grudniowego ARTerioinspiracyjnego spotkania postanowiliśmy dedykować styczniową dyskusję poszukiwaniom odpowiedzi na te pytania.  Spotkaliśmy się 3 stycznia 2019 r., a moderatorem dyskusji był Wenancjusz Ochmann.   czytaj dalej „ARTerioinspiracje w styczniu czyli… czy moje dziecko ma talent?”

Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries – nowy projekt ARTerii

Fundacja ARTeria pozyskała dofinansowanie na realizację kolejnego międzynarodowego projektu związanego ze wsparciem artystów oraz osób pracujących w sektorze kreatywnym – “Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” otrzymał dofinansowanie z programu Erasmus+, sektor ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’, akcja ‘Strategic Partnerships’. czytaj dalej „Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries – nowy projekt ARTerii”