MOV(I)E IT FORWARD!. Dissemination, exploitation and sustainability of KA2 projects results

Anna Ochmann, prezes Fundacji ARTeria, weźmie udział w seminarium organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+ w Polsce. Spotkanie pod hasłem „MOV(I)E IT FORWARD!. Dissemination, exploitation and sustainability of KA2 projects results” odbędzie się w dniach 8-11 maja 2019 r w Zakopanem, w Hotelu Kasprowy.

czytaj dalej „MOV(I)E IT FORWARD!. Dissemination, exploitation and sustainability of KA2 projects results”

IQ w kwietniu czyli sprzedawać czy nie sprzedawać sztuki?

Na kolejnej dyskusji z cyklu INSYTUT IQ potkaliśmy się 8 kwietnia 2019 r. Hasło przewodnie spotkania „Sprzedawać czy nie sprzedawać sztuki?” było związane z dokumentem, który stanowił bezpośrednia inspirację do rozmowy uczestników. Anna Ochmann, prezeska Fundacii ARTeria, przedstawiała pokrótce najważniejsze założenia „podręcznika” opracowanego przez sieć ITEM, a zrealizowanego w ramach Programu Kreatywna Europa – „TO SELL OR NOT TO SELL? An introduction to business models (innovation) for arts and cultural organisations”. (publikacja dostępna jest tutaj) czytaj dalej „IQ w kwietniu czyli sprzedawać czy nie sprzedawać sztuki?”

S.O.S. Climate Waterfronts – marzec w Lizbonie

W dniach od 1 do 31 marca 2019 r. Anna Ochmann wzięła udział w pierwszym miesięcznym „oddelgowaniu” w ramach projektu “Linking Research and Innovation on Waterfront through Technology for Excellence of Resilience” (więcej o projekcie tutaj), który ma na celu wypracowanie strategii doskonalenia badań naukowych i innowacji w celu stworzenia narzędzi dla utrzymania wysokiej jakości obszarów nadwodnych w obliczu zmian klimatycznych. czytaj dalej „S.O.S. Climate Waterfronts – marzec w Lizbonie”

ARTerioinspiarcje w marcu czyli kilka słów o idei Work-Based Learning w sektorze kreatywnym i kultury

18 marca 2019 r. zorganizowaliśmy kolejne spotkanie z cyklu ARTerioinspiracje. Dyskutowaliśmy o kolejnym realizowanym przez Fundację ARTeria projekcie – “Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” (więcej o projekcie tutaj). Projekt jest współfinansowany w unijnego ramach Programu Erasmus+.

Wenancjusz Ochmann przybliżył uczestnikom cele i działania przewidziane w projekcie, zaprosił także do udziału w pierwszym etapie – badaniu związanym z wykorzystaniem idei work-based learning w zdobywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji w sektorze kreatywnym i sektorze kultury. Liderem tej części projektu jest Fundacja Arteria, która wspólnie z INNOGATE TO EUROPE pracuje nad opracowaniem metodologii, narzędzi badawczych oraz finalnie raportu. czytaj dalej „ARTerioinspiarcje w marcu czyli kilka słów o idei Work-Based Learning w sektorze kreatywnym i kultury”

Instytut IQ czyli kilka słów o ‘Bridging the gap

Kolejne spotkanie z cyklu INSYTUT IQ zostało zorganizowane 11 lutego 2019 r. Tym razem dedykowaliśmy je realizowanemu od 1 września 2018 r. projektowi „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe” (więcej o projekcie tutaj) współfinansowanemu w ramach Programu Erasmus+. Anna Ochmann na wstępie przedstawiła cele oraz działania przewidziane w projekcie, a uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o najlepszych sposobach wsparcia młodych, kreatywnych osób chcących zawodowo działać w sektorze kultury i kreatywnym, a przede wszystkim o roli mentorów oraz doradców zawodowych, którzy mogliby ich wspierać. czytaj dalej „Instytut IQ czyli kilka słów o ‘Bridging the gap”

ARTerioinspiracje w lutym czyli czy kilka słów o idei projektu Global FemART

Lutowe spotkanie z cyklu ARTerioinspiarcje (spotkaliśmy się 4 lutego 2019 r.) dedykowaliśmy tematyce związanej z możliwościami „umiędzynarodowienia” pracy artystek, projektantek, designerek. Bezpośrednim impulsem do wyboru tego tematu było badanie realizowane przez zespół ARTerii związane z analizą sektora kreatywnego i kultury, barier i możliwości w kontekście płci. Badanie jest realizowane w ramach projektu, współfinansowanego z Programu Erasmus+, „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” (więcej o projekcie tutaj). czytaj dalej „ARTerioinspiracje w lutym czyli czy kilka słów o idei projektu Global FemART”

ARTeria w Brukseli

Anna Ochmann, jako reprezentantka Fundacji River//Cities Platform (której Fundacja ARTeria jest członkiem od 2017 roku) wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez Komisję Europejską związanym z rozpoczęciem realizacji międzynarodowego projektu „Linking Research and Innovation on Waterfront through Technology for Excellence of Resilience to face Climate Change”, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020 (H2020-MSCA-RISE-2018). czytaj dalej „ARTeria w Brukseli”