Culture Action Europe z ARTerią w Rzymie

Reprezentanci Fundacji ARTeria wezmą udział w dorocznym spotkaniu członków międzynarodowej sieci Culture Action Europe (której Fundacja ARTeria jako jedyna polska organizacji pozarządowa jest członkiem od 2010 roku), które tym razem odbędzie się w Rzymie w Palazzo delle Esposizioni w dniach 15-17 listopada 2017 r.

Jak co roku spotkanie będzie składać się z dwóch części – Members’ ForumGeneral Assembly (Walnego Zgromadzenia Członków – tylko dla członków sieci), które będzie połączone z wyborami do Executive Committee oraz otwartej konferencji zatytułowanej w tym roku Beyond the Obvious: Belonging & Becoming: Culture, Heritage and our Future dedykowanej tematyce kondycji i wyzwaniom europejskiego sektora kultury.

Culture Action Europe (CAE) to europejska sieć zrzeszająca artystów, producentów i organizatorów działań kulturalnych, a także organizacje kulturalne zajmująca się promowaniem kultury jako istotnego elementu zrównoważonego rozwoju zarówno w skali lokalnej jak i europejskiej. Stawia sobie także za cel intensyfikację debaty na poziomie Unii Europejskiej na temat kultury, jej roli poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy praktyków sektora z całej UE, jest również swoistym adwokatem sektora i lobbistą w stosunku do instytucji unijnych.

ARTeria na European Culture Forum w Mediolanie

Anna Ochmann weźmie udział w Europejskim Forum Kultury (więcej tutaj), które odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. To już kolejna edycja tego niezwykłego i inspirującego spotkania europejskich ekspertów sektora kultury, w której uczestniczą reprezentanci Fundacji ARTeria.

Forum jest organizowane co dwa lata i jest jednym z najważniejszych tego typu spotkań organizowanych przez Komisję Europejską dla podkreślenia wagi europejskiej współpracy kulturalnej, spotkaniem najważniejszych podmiotów europejskiego sektora kultury oraz unikalną możliwością podjęcia debaty nad europejskimi politykami kulturalnymi i inicjatywami UE w dziedzinie kultury. W trakcie tegorocznej edycji oficjalnie zostanie zainaugurowany Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Po raz pierwszy Europejskie Forum Kultury opuszcza Brukselę – tym razem spotkamy się w Mediolanie, w niegdysiejszej fabryce rowerów, a teraz miejscu tętniącym sztuką. Pytania na jakie będziemy starali się znaleźć odpowiedzi lub zainicjować ogólnoeuropejską debatę to m.in.: Czy kultura pomoże rozwiązać europejskie i globalne wyzwania? Czy dziedzictwo kulturowe ma znaczenie dla Europejczyków? Jak kultura w miastach i regionach może przyczynić się do większej spójności i rozwoju społeczeństw?

KARASOL KSIĄŻEK w KURORCIE QULTURY

26 października 2017 roku od godz. 18.00 artyści i twórcy, a przede wszystkim pisarze i poeci, zrzeszeni w Klubie Twórców Górnośląskich KARASOL będą gościli ponownie w KURORCIE QULTURY. Będzie można usłyszeć fragmenty książek i wiersze w wykonaniu autorów oraz zaproszonych gości, także w interpretacjach aktorskich. To kolejne spotkanie z „książkowego” cyklu zostało pomyślane jako konfrontacja autorów z odbiorcami, miejsce inspiracji i wymiany myśli, jako otwarta dyskusja. W trakcie wieczoru będzie można kupić książki twórców i wydawców związanych z KARASOLEM.

KARASOL to po śląsku „karuzela” – ale także wyjątkowy, otwarty klub osób reprezentujących różnorodne dziedziny sztuki i twórczości artystycznej: pisarzy, malarzy, muzyków, aktorów, reżyserów, wydawców, mecenasów kultury, animatorów i menedżerów kultury… Klub twórców górnośląskich czyli pochodzących z Górnego Śląska lub z Górnym Śląskiem związanych. Wstęp wolny.

Instytut IQ w październiku czyli inspirujące strony do nauki i nie tylko…

2 października 2017 r., na pierwszym po przerwie wakacyjnej, spotkaniu z cyklu INSTYTUT IQ, dyskutowaliśmy o edukacji a właściwie o twórczym wykorzystaniu internetu na szkolnych (i pozaszkolnych) zajęciach. Sylwia Rudnik i Bernadeta Michowska przygotowały interesujące prezentacje stron internetowych, z których warto korzystać, a następnie poprosiliśmy uczestników spotkania o wskazanie swoich „internetowych” inspiracji, a także dyskutowaliśmy o tym jak najlepiej korzystać z tego typu narzędzi. Kilka inspirujących miejsc w internecie wartych częstego odwiedzania: TEDed, Akademia Khana (o której wiele lat temu pisaliśmy w magazynie BEDRIFT – link tutaj), Uniwersytet Dzieci, a także angielskojęzyczne: School of life, Kurzgesagt czy RSA.

Kolejne spotkanie z cyklu w grudniu – zapraszamy (informacje na stronie internetowej i w newsletterze, potwierdzenie obecności na adres mejlowy: biuro@fundacja-arteria.org).

Spotkanie szkoleniowe w ramach międzynarodowego projektu TME w Zabrzu

W dniach 25-29 września 2017 r. Fundacja ARTeria była gospodarzem tygodniowego programu szkoleniowego realizowanego w ramach projektu Talent Matching Europe. Trenerzy wytypowani przez naszych międzynarodowych partnerów  z Wielkiej Brytanii, Włoch, Chorwacji, Hiszpanii i Macedonii wraz z polskimi szkoleniowcami przez 5 dni testowali wypracowane wcześniej rozwiązania oraz programy szkoleniowe, a przy okazji pokazaliśmy im trochę Śląska – zorganizowaliśmy wycieczki-spotkania w Katowicach, Gliwicach, Tarnowskich Górach i oczywiście w naszej zabrzańskiej siedzibie. czytaj dalej „Spotkanie szkoleniowe w ramach międzynarodowego projektu TME w Zabrzu”

Denotation Shed – projekcja filmu i dyskusja

23 września 2017 r. zaprosiliśmy na projekcję niezwykłego filmu-dokumentu autorstwa szkockiego artysty i architekta Andrew MacAvoy’a zatytułowanego “Denotation Shed”, który pokazuje m.in. losy śląskich żołnierzy przygotowujących obronę szkockiego wybrzeża w trakcie II Wojny Światowej. Przy powstaniu filmu współpracował Kris Kesiak, a sam dokument powstał w ramach projektu międzynarodowych interwencji artystycznych Riverside Solidarity realizowanych w Gdańsku w sierpniu i we wrześniu 2017 roku. Ten szkocko-polski projekt  odwoływał się do idei solidarności oraz wspólnego świętowania rocznicy Porozumień Sierpniowych, a organizatorami były: stowarzyszenie Fablevision we współpracy z Uniwersytetem Zachodniej Szkocji, Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, projektem Metropolitanka, Europejskim Centrum Solidarności oraz siecią River//Cities (której ARTeria jest członkiem). Uczestnicy projektu, szkoccy artyści (t s Beall, Andrew McAvoy, John Mullen, Ben Parry oraz Lee Ivett) poszukiwali odpowiedzi na pytanie: „Jaka powinna być przyszłość naszego nadmorskiego dziedzictwa industrialnego?”

Po projekcji zaprosiliśmy do dyskusji o filmie, nie zabrakło także wątków wspomnieniowych o losach śląskich żołnierzy czy przesiedleńców.

The role of artists in revitalization of postidustrial areas – spotkanie i warsztaty projektowe

W dniach 20-21 września 2017 r. zaprosiliśmy naszych partnerów na spotkanie, które kontynuowaliśmy w dniach 22-23 września w postaci warsztatów projektowych dedykowanych roli artystów w rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Całość spotkania moderowała Anna Ochmann, a – inspirując się słowami Alberta Einsteina: imagination is more important than knowledge”- dyskutowaliśmy m.in.  o postindustrialnym mieście kreatywnym inspirującym do aktywności nie tylko artystycznej, ale także społecznej, mieście dla wszystkich, którzy dzieląc przestrzeń publiczną mogą się rozwijać, realizować swoje pasje, pomysły, hobby. O twórczej atmosferze stanowiącej swoisty kreatywny genius loci, mający w literaturze swoją nazwę: creative milieu – twórcze otoczenie (pojęcie to wprowadził Charles Landry, autor „The Creative City”). Twórcze miasto to – w opinii uczestników naszych warsztatów – aktywne instytucje kultury, ale także pulsujące życiem puby i ulice, to wielkie wydarzenia artystyczne, festiwale i przeglądy, ale jednocześnie kameralne koncerty, enklawy środowisk twórczych, alternatywne sceny muzyczne czy teatralne, działania offowe. A jak jest rola artystów w tworzeniu takiej rzeczywistości?

Kreatywność, idea wspierania młodej generacji artystów, realizowania działań innowacyjnych, społecznych, alternatywnych czy wreszcie nawet wielkich wydarzeń festiwalowych w obszarach poprzemysłowych buduje wizerunek miejsca-miasta i wpływa na jego promocję, także w aspekcie turystycznym. Wykorzystanie przestrzeni industrialnych dla działań artystycznych, rewitalizacja tych przestrzeni dla potrzeb instytucji kultury, czy szeroko rozumianych przemysłów kreatywnych, jest jednym z ciekawszych i bardzo ważnych kierunków przekształceń przestrzeni miejskiej XX i XXI wieku. Jest z jednej strony szansą na trwały, zrównoważony rozwój obszarów, które poprzez zmiany technologiczne i gospodarcze dysponują bogactwem takiej architektury i terenów, z drugiej sposobem na atrakcyjną promocję kojarzonych z „degradacją” poprzemysłową miejsc. Może być także ciekawym instrumentem ekonomii społecznej oraz tworzenia oferty turystycznej. Dzięki wciąż wzrastającej świadomości roli dziedzictwa architektury poprzemysłowej, jako integralnej części dziedzictwa kulturowego, powstaje coraz więcej przykładów ciekawych i innowacyjnych obiektów, którym nowa – kulturalna – funkcja nadaje „nowe życie”. Pierwsza „fala” pomysłów na wykorzystanie obiektów przemysłowych dla celów kulturalnych, to lata 60. i 70. XX wieku. W USA powstawały wówczas ARTS LABS, w Anglii i Irlandii ARTS CENTRES, w Europie Zachodniej CULTURE CENTRES. Najbardziej znane ikony tej pierwszej fali to niewątpliwie Andy Warhol’s Faktory (NY 1963 r.), Roundhouse (Londyn, 1964 r.), Melkweg (Amsterdam, 1970 r.) czy ufaFabrik (Berlin, 1979 r.). Centra te powstawały często jako niezależne inicjatywy obywatelskie. Zagospodarowywały fragment przestrzeni publicznej i powoli się rozwijały, krzepły, profesjonalizowały, stopniowo zamieniając się w instytucje kultury. Druga „fala”, związana z odpolitycznieniem kultury, to lata 1980–1997 r., trzecia rozpoczęła się w roku 1998. Coraz bardziej popularne docenienie dziedzictwa przemysłowego w kontekście funkcji kulturalnych i turystyki powoduje, iż powstało i wciąż powstaje szereg obiektów oraz miejsc oferujących atrakcyjny program czy realizujących ciekawe projekty.

W trakcie pracy warsztatowej uczestnicy starali się wypracować koncepcję inspirujących działań artystycznych  w kontekście wspólnego międzynarodowego projektu.

Siła Twojego głosu – warsztaty dla wolontariuszy i trenerów

W dniach 14-15 września 2017 r. zaprosiliśmy na kolejne warsztaty, tym razem dla wolontariuszy oraz trenerów pod hasłem „Siła Twojego głosu”, o tym jak ujarzmić tremę i emocje związane z wystąpieniami publicznymi. W ramach spotkania, oprócz wykładu, Wenancjusz Ochmann poprowadził ćwiczenia praktyczne na scenie KURORTU QULTURY w małych, umożliwiających komfortową pracę grupach, gdzie uczestnicy mogli poćwiczyć m.in.: prawidłową emisję głosu (narządy mowy i ich działanie, fonacja, higiena głosu), techniki oddechowe (podparcie przeponowe), panowanie nad tremą (trening relaksacyjny) i głosem (artykulacja i dykcja, intonacja i melodyka głosu, jak nie nadwyrężać głosu i być słyszanym). Było także kilka słów o tym jak ekspresja i emocje oddziałują na słuchacza, o spójności głosu i komunikacji niewerbalnej czyli… praca na scenie i z mikrofonem w teorii i praktyce.

ARTerioinspiracje we wrześniu czyli jak kultura i kreatywność zmieniają oblicze miasta?

W trakcie pierwszego spotkania z cyklu ARTerioinspoiracje po wakacjach (7 września 2017 r.) powróciliśmy do tematów związanych z politykami miejskimi, a właściwie skoncentrowaliśmy się na tym jak kultura i kreatywność zmieniają oblicza miast.

Bezpośrednią inspiracją do podjęcia tego tematu było opublikowanie w lipcu 2017 r. przez Komisję Europejską pierwszego wydania „Monitora miast kultury i kreatywności”, w którym przedstawiono europejskie miasta (w dziewięciu kategoriach), które znalazły swój własny sposób na wykorzystanie potencjału kultury i kreatywności dla stymulowania rozwoju, innowacji, tworzenia nowych miejsc pracy oraz zapewnienia swoim mieszkańcom lepszej jakości życia. Monitor jest efektem projektu badawczego obejmującego 168 miast w 30 krajach europejskich. Publikacja opiera się na trzech głównych wskaźnikach, którymi są życie kulturalne, gospodarka kreatywna i sprzyjające im warunki.

Streszczenie najważniejszych tez, jako wstęp i inspirację do rozmowy, przygotowała prezes Fundacji Anna Ochmann, a Wenancjusz Ochmann moderował dyskusję. Uczestnicy naszego spotkania byli zgodni, że dynamika życia kulturalnego jest silnie powiązana z różnymi wymiarami życia w mieście, począwszy od różnorodności społecznej, a na sytuacji gospodarczej kończąc. Przywoływali liczne przykłady „kulturalnego życia” śląskich miast – z Zabrza, Gliwic czy Katowic (tym bardziej, iż Katowice były jednym z siedmiu polskich miast, które zostały objęte badaniem). Dyskutowaliśmy o mieście „idealnym” – w którym zróżnicowane i dobrze zarządzane ośrodki kultury oraz rozbudowana infrastruktura kulturalna wpływają na wysokie uczestnictwo w życiu kulturalnym, sektor kreatywny rozwija się dynamicznie i wielopłaszczyznowo, gdzie wiedza o ochronie własności intelektualnej i innowacyjne rozwiązania zapewniają wzrost gospodarczy, a wysoki poziom edukacji idzie w parze z otwartością, tolerancją i wysokim kapitałem społecznym.

Całość dokumentu do pobrania tutaj, dostęp do interaktywnego narzędzia za pomocą którego można wyszukiwać dane ilościowe i jakościowe dotyczące sytuacji w poszczególnych miastach – tutaj, a krótka informacja w języku polskim tutaj.

Kolejne spotkanie z cyklu w październiku – szczegóły na stronie i w newsletterze.

Heritage and Waterfront Regeneration – z udziałem ARTerii

W dniach 31 sierpnia – 1 września 2017 r. przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w międzynarodowym seminarium poświęconemu działaniom artystycznym w zabytkowych przestrzeniach poprzemysłowych na nabrzeżach pod hasłem „Heritage and Waterfront Regeneration” połączonym ze  spotkaniem projektowym i roboczym członków sieci River//Cities (której ARTeria jest członkiem). czytaj dalej „Heritage and Waterfront Regeneration – z udziałem ARTerii”