MOV(I)E IT FORWARD!. Dissemination, exploitation and sustainability of KA2 projects results

Anna Ochmann, prezes Fundacji ARTeria, weźmie udział w seminarium organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+ w Polsce. Spotkanie pod hasłem „MOV(I)E IT FORWARD!. Dissemination, exploitation and sustainability of KA2 projects results” odbędzie się w dniach 8-11 maja 2019 r w Zakopanem, w Hotelu Kasprowy.

Od 2012 roku Fundacja ARTeria realizuje projekty w międzynarodowych partnerstwach, a nasz zespół działa aktywnie także w różnych międzynarodowych sieciach i akcjach. Tematyka tego spotkania jest więc dla nas szczególnie ważna w kontekście naszych działań, a otrzymanie dofinansowania na realizację projektu „Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries”, którego jesteśmy liderem oraz świadomość trudności i wyzwań związanych z upowszechnianiem i trwałością rezultatów projektów jest dodatkową motywacją do sięgnięcia po inspiracje czy sprawdzone narzędzia. Możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania oraz udział ekspertów od zrównoważonego rozwoju, eksploatacji i rozpowszechniania, wymiana dobrych praktyk czy metod w zakresie zrównoważonego rozwoju, eksploatacji i rozpowszechniania są bardzo ważna także w kontekście rozwoju ARTerii.

Interesująca jest również możliwość bycia częścią zespołu przygotowującego zalecenia dla przyszłych beneficjentów programu Erasmus + w zakresie skutecznych sposobów wykorzystania i utrzymania wyników. Wartością dodaną jest też możliwość poznania nowych partnerów i rozwijania nowych partnerstw.

Projekt Learn2Create znajduje się w początkowej fazie wdrażania, a jego rezultaty będą miały m.in. wpływ na inicjowanie i rozwijanie długoterminowej współpracy pomiędzy sektorem szkolnictwa zawodowego (VET) a podmiotami w sektorze kultury i kreatywnymi (CCI); skuteczniejszą promocję WBL skutkująca wzrostem oferty dla zainteresowanych taką formą rozwoju zawodowego; zwiększeniem zdolności do zatrudnienia w sektorze kultury i kreatywnym (prowadzącym do krótszego przejścia z etapu edukacji na rynek pracy); redukcją kosztów związanych z WBL; zmniejszeniem obszarów deficytowych w umiejętnościach związanych z pracą w CCI oraz zwiększeniem możliwości i oferty WBL w różnych krajach. Działania upowszechniające będą skierowane zarówno do organizacji partnerskich, jak i do organizacji zewnętrznych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, w tym przede wszystkim do osób związanych z kształceniem i szkoleniami zawodowymi, do profesjonalistów z sektora kultury i sektora kreatywnego oraz do przedsiębiorców działających w tych sektorach, a także do osób potencjalnie zainteresowanych rozpoczęciem kariery w sektorze kreatywnym i kultury poprzez doświadczenia i projekty WBL.