KARASOL KSIĄŻEK w KURORCIE QULTURY

26 października 2017 roku od godz. 18.00 artyści i twórcy, a przede wszystkim pisarze i poeci, zrzeszeni w Klubie Twórców Górnośląskich KARASOL będą gościli ponownie w KURORCIE QULTURY. Będzie można usłyszeć fragmenty książek i wiersze w wykonaniu autorów oraz zaproszonych gości, także w interpretacjach aktorskich. To kolejne spotkanie z „książkowego” cyklu zostało pomyślane jako konfrontacja autorów z odbiorcami, miejsce inspiracji i wymiany myśli, jako otwarta dyskusja. W trakcie wieczoru będzie można kupić książki twórców i wydawców związanych z KARASOLEM.

KARASOL to po śląsku „karuzela” – ale także wyjątkowy, otwarty klub osób reprezentujących różnorodne dziedziny sztuki i twórczości artystycznej: pisarzy, malarzy, muzyków, aktorów, reżyserów, wydawców, mecenasów kultury, animatorów i menedżerów kultury… Klub twórców górnośląskich czyli pochodzących z Górnego Śląska lub z Górnym Śląskiem związanych. Wstęp wolny.