ARTeria w Atenach – kolejne międzynarodowe spotkanie parterów fundacji

25 września 2018 r. w Atenach (Grecja) odbędzie się spotkanie partnerów projektu ArtENprise (Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills/Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości artystów i organizacji kulturalnych). Podsumujemy najważniejsze działania projektowe, omówimy także kolejne sposoby rozpowszechniania wypracowanych w ramach projektu materiałów. W spotkaniu Fundację ARTeria będą reprezentowali Anna Ochmann, prezeska Fundacji oraz Wenancjusz Ochmann prowadzący w projekcie m.in. szkolenia testowe.

ArtENprise jest międzynarodowym partnerstwem koordynowanym przez Izbę Handlową w Granadzie, współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Partnerami projektu są organizacje z Grecji, Węgier, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a z Polski – Fundacja ARTeria.

Zadaniem projektu jest wspieranie artystów, osób i organizacji związanych z sektorem kreatywnym w rozwoju i doskonaleniu ich umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz tych kompetencji, dzięki którym praktyka artystyczna i działalność o charakterze twórczym mogą stać się zajęciem bardziej satysfakcjonującym finansowo.

Więcej: www.artenprise.eu